top of page

כביש המנהרות

במסגרת בניית פרויקט לאומי של סלילה כביש המנהרות (כביש 6) לירושלים ולאחר קבלת מפרט הנדסי בוצעה עבודה מורכת של גלישה בספלינג, הקמת קונסטרוקציה של מדרכים וסולמות בתוך העמודים שעליהם יבנה גשר בטון כדי שבעתיד יוכלו לעשות פיקוח על ממ״ב העמודים.

לקוח

חברת סולל בונה

שנת ביצוע

2021

פרויקט תשתיות בכביש המנהרות (כביש 6) במקטע היציאה מירושלים.

הקמת קונסטרוקציה של מדרכים וסולמות באמצעות סנפליג וטכנולוגיה הנדסית מתקדמת בתוך העמודים שעליהם יבנה הגשר כדי שבעתיד יוכלו לעשות פיקוח על ממ״ב העמודים. עבודת הקיבוע הסתיימה בהצלחה וצוות כריית המנהרה המשיך בעבודותו. 

הקמה של משטחי שירות ועבודה בתוך חלל עמוד הגשר
גלישה בתוך פיר חלל סגור
bottom of page