top of page

אליהו הגאון רמת גן

בניין איקוני, בן 35 שנה במרכז רמת גן. הבניין עוצב ע"י האדריכל זוכה פרס ישראל, יעקב רכטר ונבנו, בסגנון הברוטליזם - בטון חשוף עם טקסטורה של קרשי הטפסנות. הבניין המכובד זכה לשיקום וחידוש החזית על ידי הצוות של א.ל.ן ורטיקל. בפרויקט התבקשנו על ידי ועד הבית לבצע תיקונים הנדסיים בתשתית הבניין, ולבצע שיפור של הנראות. טיפולנו בברזלים חלודים, שיקום הנדסי של קורות הבטון וצביעה מלאה של חזיתות הבניין.
ביצוע  הפרויקט נעשה בליווי הנדסי מלא ועם חומרים בעלי תקן מחמיר של חברת סיקה, חומרים שהם המתקדמים ביותר שיש כיום בשוק. 

לקוח

ועד בית, אליהו הגאון 10

שנת ביצוע

2021

לפני
אחרי
bottom of page