top of page

הרצל 203 רחובות

חידוש והבראת המבנה באמצעות סנפלניג ובמות הרמה. הסרת חלקים רופפים, טיפול בברזל החלוד ומניעת חזרת החלודה, איטום, תיקון ושיקום בטון, טיח שפריץ וצביעה. 

אחרי
לפני
אחרי
לפני
בעבודה
bottom of page