top of page

הכרמל 6 תל אביב

טיפול חרום במבנה שהוגדר ״מבנה מסוכן״ על ידי עיריית תל אביב. בוצע חיזוק אריחי הבניין הרופפים, בשיתוף המהנדס המלווה את הפרויקט נמצאו פתרונות מתקדמים לבעיות נוספות שהיו במבנה. חיזוק אריחים מתחת לזוית הנושאת המנצאת את האבנים הארונות בשורה.

הבא
bottom of page